Kolejny obrazoburczy spektakl Teatru Powszechnego
im. Zbigniewa Hübnera w Warszawie!

Instytucji finansowanej z publicznych pieniędzy, która zamiast pozytywnie wpływać na rozwój kultury i jednoczyć ludzi wokół prawdy, dobra i piękna, obraża chrześcijan, nakręcając wobec nich spiralę nienawiści oraz generując podziały społeczne.

Stanowczo protestujemy wobec dalszego wystawiania pseudosztuki „Radio Mariia” oraz żądamy wszczęcie dochodzenia wobec osób za to odpowiedzialnych!

Niestety, to nie pierwszy raz kiedy na deskach Teatru Powszechnego można zobaczyć godzące w chrześcijan przedstawienie.

W 2017 roku odbyła się premiera świętokradczego spektaklu „Klątwa”.

Znajdowały się tam m.in. scena seksu oralnego z figurą św. Jana Pawła II, odbywająca się przy akompaniamencie nagrania papieskiego kazania oraz sceny, w których aktorzy niszczą krzyże uderzając nimi w podłogę.

W przypadku „Klątwy” sponiewierano wszystko, co możliwe w zakresie naszych świętości zarówno religijnych, jak i narodowych.

Prof. Marek Dyżewski, były rektor Akademii Muzycznej w Wrocławiu, Radio Maryja, 25.02.2017 r.

Kolejnym kontrowersyjnym przedstawieniem wystawionym przez Teatr Powszechny były „Diabły”, w reżyserii Agnieszki Błońskiej.

Treść spektaklu otwarcie drwiła z wiary chrześcijańskiej i wprost nawoływała do nienawiści wobec chrześcijan.

Spektakl miał formę interaktywną, poprzez którą aktorka zachęcała publiczność do odgrywania scen seksualnych oraz obrażania osoby Matki Bożej.

Nie zabrakło w nim także wulgarnej aluzji do wypowiedzi abpa. Marka Jędraszewskiego, w której skrytykował on ideologię LGBT.

13 stycznia 2022 r. Teatr Powszechny w Warszawie kolejny raz przekroczył nie tylko granice dobrego smaku, ale również prawo, obrażając chrześcijan i nakręcając wobec nich spiralę nienawiści!

Obrazoburczy spektakl „Radio Mariia”, w reżyserii Rozy Sarkisian przedstawia Polskę, w której Kościół katolicki został zniszczony, świątynie są zamieniane na kluby rozrywkowe, zaś sami wierni prześladowani przez represyjne organy ścigania.

Jednym z najbardziej bulwersujących momentów spektaklu jest scena, w której do pojemnika na śmieci wyrzuca się ważne dla każdego chrześcijanina symbole, krzyże, portrety papieża, święte obrazki,  jak również figurę Chrystusa.

W  przedstawieniu ukazano również listy gończe wystosowane za katolikami. Bez większego problemu możemy rozpoznać w nich znane osoby życia publicznego, które odważnie stają w obronie podstawowych wartości, takich jak życie, małżeństwo czy rodzina.

” Żaden system nie jest wieczny. Wydaje mi się, że ludzie przejrzą na oczy i Kościół upadnie, upadnie patriarchat. Jesteśmy gotowi, tylko trzeba więcej odwagi. Pomyślałam, że ciekawie by było sobie wyobrazić, że Kościół po prostu zniknął.”

Reżyser przedstawienia „Radio Mariia” Roza Sarkisian, „Newsweek” 13.01.2022 r.

Musimy zdecydowanie przeciwstawić się zjawisku publicznego znieważania chrześcijan przez instytucje kultury!

Żądamy reakcji ze strony Prokuratury Okręgowej Warszawy-Pragi w postaci przedstawienia zarzutów osobom odpowiedzialnym za popełnienie przestępstwa z art. 196 oraz art. 257 Kodeksu karnego.

Art.196.  Obraza uczuć religijnych

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257. Znieważenie grupy lub osoby

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stanowczo domagamy się również od Rady Miasta Stołecznego Warszawy, odpowiedzialnej za przyznawanie dotacji teatrom, w tym również Teatrowi Powszechnemu im. Zbigniewa Hübnera w Warszawie, podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu usunięcie spektaklu „Radio Mariia” z repertuaru tejże instytucji.

Każdy podpis będzie ważnym znakiem naszego sprzeciwu wobec podobnych zdarzeń w przyszłości.

List otwarty do Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prokuratora Okręgowego Warszawy-Pragi, Sz. P. Łukasza Osińskiego

 

Szanowni Państwo,

Sztuka jest niezwykle istotnym elementem kultury, który może pozytywnie wpływać na rozwój społeczeństwa. Jej celem, swoistą misją, powinno być łączenie ludzi wokół prawdy, dobra i piękna. Niestety scena Teatru Powszechnego im. Zbigniewa Hübnera w Warszawie po raz kolejny staje się  miejscem, gdzie zaprzecza się tym wartościom, siejąc nienawiść oraz generując podziały społeczne.

W 2017 roku odbyła się na jego deskach premiera obrazoburczego spektaklu „Klątwa”, w którym znajdowały się m.in.scena seksu oralnego z figurą św. Jana Pawła II, odbywająca się przy akompaniamencie nagrania papieskiego kazania oraz sceny, w których aktorzy niszczą krzyże uderzając nimi w podłogę. Dwa lata później wystawiono pseudosztukę „Diabły”, w której drwiono z wiary chrześcijańskiej, nawoływano do nienawiści wobec chrześcijan, a podczas którego aktorka zachęcała publiczność do odgrywania scen seksualnych oraz obrazy osoby Matki Bożej.

13 stycznia 2022 roku w tym samym teatrze odbyła się premiera kolejnego bluźnierczego spektaklu „Radio Mariia”, w reżyserii Rozy Sarkisian. Produkcja przedstawia Polskę, w której Kościół katolicki został zniszczony, świątynie są zamieniane na kluby rozrywkowe, zaś sami wierni prześladowani przez represyjne organy ścigania.

Wolność ekspresji artystycznej często wchodzi w konflikt z innymi chronionymi konstytucyjnie prawami. Jej nieprzekraczalną granicą powinno być nawoływanie do nienawiści, które nie tylko jest zawarte w spektaklu Rozy Sarkisian, ale wręcz stoi u jego fundamentów. Wystawienie tak pogardliwego przedstawienia na scenie Teatru Powszechnego jest tym bardziej skandaliczne, gdyż jest on instytucją publiczną, utrzymywaną z pieniędzy podatników, którzy – przypomnijmy – są w większości katolikami, a więc ofiarami omawianej sztuki teatralnej.

Jednym z najbardziej bulwersujących momentów spektaklu Teatru Powszechnego jest scena, w której do pojemnika na śmieci wyrzuca się ważne dla każdego chrześcijanina symbole, krzyże, portrety papieża, święte obrazki,  jak również figurę Chrystusa. W przedstawieniu ukazano również listy gończe wystosowane za katolikami. Bez większego problemu możemy rozpoznać w nich znane osoby życia publicznego, które odważnie stają w obronie podstawowych wartości, takich jak życie, małżeństwo czy rodzina.

W ostatnich latach skala nienawiści wobec chrześcijan gwałtownie wzrosła. Oprócz aktów wandalizmu, niszczenia miejsc kultu religijnego, kradzieży czy przerywania nabożeństw, coraz częściej dochodzi do brutalnych ataków fizycznych, które kończą się śmiercią. Antychrześcijańska sztuka „Radio Mariia” oparta została o nienawiść i szkodliwe stereotypy, które wzbudzają i potęgują w widzach niechęć do osób wierzących. W obecnej sytuacji, gdy niemal codziennie dochodzi do aktów agresji wobec chrześcijaństwa, tym bardziej nie możemy dopuścić do dalszego nakręcania tej spirali nienawiści .

Zdecydowanie przeciwstawiamy się zjawisku publicznego znieważania religii chrześcijańskiej przez instytucje kultury i stanowczo domagamy się od Państwa, Członków Rady M. St. Warszawy, odpowiedzialnych za przyznawanie dotacji teatrom, w tym również Teatrowi Powszechnemu im. Zbigniewa Hübnera w Warszawie, podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu usunięcie spektaklu „Radio Mariia” z repertuaru tejże instytucji.

Zwracamy się również do Sz. P. Łukasza Osińskiego, Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga o natychmiastowe wszczęcie postępowania wobec osób odpowiedzialnych za wystawienie tego kontrowersyjnego przedstawienia, które narusza art. 196 oraz art. 257 Kodeksu karnego, a jego treść nie licuje z powagą szanowanej instytucji kultury.

Tylko podejmując odpowiedzialne i bezkompromisowe decyzje, możemy powstrzymać wzbierającą falę nienawiści w Polsce.

 

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego